• Tel: (0216) 356 15 39
  • E-posta: info@evasanat.com

Çiğdem KABADAYI

21 Mart 1967 İstanbul’da doğdu. 1984’de Kadıköy Kız Lisesi’nden mezun oldu. 1988’de Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü, Tekstil – Tasarım Ana Sanat Dalı, Engin Akdoğan Atölyesi’nden mezun oldu. İlköğretim I. ve II. kademede Resim Öğretmenliği yaptı. 2003’de “Minyatür Sanatı” ile tanıştı..

Harika Yazıcı’nın atölyesinde 4 yıl ders aldı. 2007’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde, Süheyl Ünver Nakışhanesi’nde, Jale Yavuz’dan tezhip eğitimi aldı. 2008’de Üsküdar, Klâsik Türk Sanatları Vakfı’nda Taner Alakuş ile çalıştı.
2009’da TBMM Millî Saraylar Daire Başkanlığı bünyesindeki Yıldız Şale, Türk Süsleme Sanatları Eğitim Biriminde 3 yıl minyatür eğitimi alıp mezun oldu.
2012 İsmek, Bağlarbaşı İhtisas Merkezi Taner Alakuş’un proje sınıfından mezun oldu. 2013’te “Kültür Bakanlığı Sanatçısı” ünvanını aldı. 18 karma sergiye katılmış,
1 kişisel sergi açmıştır. Sanatçı halen öğrenci yetiştirmeye kendi atölyesinde ders vermeye devam ediyor.